O společnosti


1. Představení firmy

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o. je opravdovou, autorizovanou stavební firmou, která si zakládá na kvalitní práci z tradičních materiálů. Při výstavbě se opíráme o četné a lety ověřené zkušenosti našich stálých zaměstnanců. Na stavebním trhu jsme již od roku 1992. Patříme tedy mezi tradiční subjekty brněnského a slavkovského kraje. Hlavní činností naší společnosti jsou mimo jiné generální dodávky staveb a jejich rekonstrukce, pro veřejný sektor i soukromé investory. Realizujeme také vlastní developerské projekty - především výstavbu bytových a rodinných domů. Provádíme i práce malého rozsahu. Součástí našich služeb je i vlastní projekční a koordinační činnost. Rovněž spolupracujeme s renomovanými odborníky v oblastech architektonických návrhů staveb i interiérů. Jsme tedy schopni vytvořit jakoukoliv komplexní stavbu dle přání našeho zákazníka. Pokud chcete při realizaci Vašeho projektu spolupracovat s opravdovou stavební firmou, jsme pro Vás ti praví.

Hlavní oblasti činnosti firmy:

 • bytová výstavba - dodávky staveb i developerské projekty
 • občanské stavby - školy, pošty, radnice, DPS, památkové budovy včetně jejich rekonstrukcí atd...
 • sportovní stavby - tělocvičny, haly, hřiště
 • provádíme i práce malého rozsahu
 • zateplovaní práce
 • výstavba rodinných domků
 • projekční činnost
 • činnost koordinátora ve výstavbě
 • výkup pozemků a nemovitostí

2. Předmět podnikání

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, silniční motorová doprava.


3. Základní údaje

Název firmy: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ČÁSLAVA s.r.o.
Sídlo: Tomáškova 908/21, Brno
IČO: 023 58 140
DIČ: CZ 023 58 140
Tel: 5 42 22 15 52
Fax: 5 42 21 34 33
Mail: info@caslava-stav.cz
Banka: Komerční banka Brno, čú: 943944 - 621/0100

Statutární zástupce firmy: Pavel Čáslava (autorizovaný stavitel v oboru stavebnictví)


4. Organizace firmy

Vedeni firmy:
Tomáškova 908/21, Brno
Tel: 542 221 552

Divize Brněnsko:
Cacovická - Husovice
Tel: 606 111 007 Ivo Šoulák, stavbyvedoucí

Průměrný roční počet kmenových zaměstnanců za poslední 3 roky:

201226
201322
201422

z toho:

Příprava výroby 1
Stavbyvedoucí2
Projekce1
Manager zakázek1
Řidič1
Zedník13
Strojník1
Tesař2

Divize Slavkovsko:
Nad školou, Bučovice
Tel: 606 123 349 Ivo Sukovatý, stavbyvedoucí

Počet řídících zaměstnanců:

20087
20096
20106

Průměrný počet externích zaměstnanců:

Tesař, klempíř6
ZTI5
Obklady, dlažby5
Vodař, topenář5
Truhlář3
Elektro4

Celkově firma disponuje 50 zaměstnanci.


5. Certifikáty

Firma je rovněž zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, splňuje tak veškerá kvalifikační kritéria potřebná k účasti ve veřejné soutěži.

Certifikát Kooperativa Pojišťovna a.s. Certifikát ISO Certifikát ISO Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů


6. Vybavení firmy

UNC, nakladač Bělorus, náklad.auto LIAZ, nákladní MAN - kontejner, Fiat DUCATO dodávka, Ford Transit skříňový, Citroen Jumper, Citroen Berlingo, 2 stavební věž. jeřáby MB-80, stavební výtahy, a jiná drobná mechanizace / dopravníky betonu, míchačky 250 l, 150 l, 125 l, kompresory, motor.pily, trafostanice, omítačky, mixokrety, vibrátory aj.


7. Záruky a garance

 • Firma poskytuje záruku 36 - 60 měsíců od předání a převzetí stavby.
 • Firma denně kontroluje příslušným technikem /stavbyvedoucím/ kvalituprací.
 • Firma je solventní.
 • Firma ručí veškerým svým majetkem.
 • Firma je pojištěna u Kooperativy.
 • Firma dodržuje příslušné předpisy ČSN. Ve firmě je zaveden systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Systém zavedla renomovaná firma která s naší firmou spolupracuje na neustálém zlepšování SMJ a zkvalitňování veškerých služeb, tento systém je pravidelně kontrolován certifikačním orgánem.Systém je řízen zmocněncem pro jakost (mj. evidence a průběžná kontrola VZ) ve spoluprácí s vedením firmy.
 • Firma zajišťuje zaškolení pracovníků obsluhy zadavatele, záruční i pozáruční servis.
 • V případě nutné opravy vady nebo opravy v záruční lhůtě bude nástup na provedení opravy do 7 dní od písemného doručení o nutnosti této opravy, v případě havarijní vady IHNED. Při nedodržení termínu odstranění vad - sankce. V případě pozáruční opravy bude oprava řešena na základě objednávky případně jiné dohody se zadavatelem /objednatelem/.
 • Firma bude dbát o čistotu a pořádek v místě stavby, zajistí bezplatně čistění aut při výjezdu ze staveniště.
 • Firma dodržuje příslušné hygienické předpisy.
 • Firma dodržuje vyhlášku 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a dbá na omezení negativních dopadů stavby na okolní život.
 • Firma je zapsána v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ministerstva pro místní rozvoj

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

Vyberte, prosím, čeho se váš dotaz týká

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Váš dotaz


Created by Shot Creative
Úvod | O společnosti | Kontakt
Výstavba bytů a rodinných domů | Projekční a inženýrská činnost | Aktuální developerské projekty | Referenční stavby | Připravujeme | Výkup nemovitostí
Podmí­nky ochrany osobní­ch údajů